Erhvervsnetværk Aalborg

Om Erhvervsnetværk Aalborg

Netværk er blevet en vigtig ressource for mange virksomheder, derfor har de fleste ledere også erkendt vigtigheden af de selv og nøglepersonerne i deres virksomhed deltager i forskellige netværksgrupper. Netværkene tilfører virksomhederne stor værdi på flere parametre.
I dag er deltagelse i netværk blevet en nødvendig og betydningsfuld ressource, som enhver erhvervsleder må tage stilling til og involvere sig i. De fleste virksomheder arbejder med netværk på et strategisk niveau for at stå bedre rustet. Erhvervsnetværk Aalborg har følgende primære fokuspunkter:
Forretningsudvikling
Ledelse
Salg
EH Aalborg er initiativtager til Erhvervsnetværk Aalborg. Hvor målet er at skabe et netværk for beslutningstagere, der skaber nye forbindelser, udveksler erfaringer samt selvfølgelig også skaber mere forretning til sig selv samt de øvrige netværksdeltagere.
Man behøver ikke at være sponsor eller på anden vis være tilknyttet håndboldklubben EH Aalborg for at blive medlem af Erhvervsnetværk Aalborg.
Møderne vil blive afholdt 10 gange årligt en torsdag i måneden. Der er pause fra møderne 2 måneder om året. Møderne er kl. 8.00-9.30. Der vil blive serveret en lækker morgenmad til at kickstarte dagen og mødet. Som udgangspunkt holdes møderne på Cafe og Bageri På Fjorden eller ude hos medlemsvirksomhederne.
Temaerne på møderne vil omhandle forretningsudvikling, ledelse og salg. Der vil være foredrag af både interne og eksterne foredragsholdere om relevante emner samt masser af snak på kryds og tværs af alle deltagerne. Der vil blive afholdt fælles arrangementer i forbindelse med håndboldkampe. Samt endelig vil der være 2 billetter til alle EH Aalborgs hjemmekampe. Vi vil gøre alt for at skabe de perfekte rammer for, at der bliver tryghed og fortrolighed i netværket. Netværket er ikke eksklusiv i forhold til branche.
Copyright © 2019 Erhvervsnetværk Aalborg
check