Erhvervsnetværk Aalborg

Bliv gæst

Der er mange forskellige typer af erhvervsnetværk – nogle passer bedre end andre til din forretning end andre. Som erfarne netværkere har vi taget udgangspunkt i, hvad vi selv godt kan lide og føler der giver værdi. Yderligere har vi talt med en række erfarne netværkere fra forskellige brancher. Vi har spurgt dem hvad de mener der skal til for at få et godt netværk:
At kende hinanden godt
At have tillid til hinanden
At have lyst til at hjælpe hinanden
Vi vil maksimalt at være 35 medlemmer i gruppen, og der er ikke brancheeksklusivitet.
Vi har fokus på forretningsudvikling, ledelse og salg. Vi vil hente inspiration fra både Erhvervsnetværk Aalborgs medlemmer samt eksterne influenter.

Der er mulighed for at deltage som gæst 2 gange. Kontakt henrik@podi.dk eller på Tlf.: 23643939

Copyright © 2019 Erhvervsnetværk Aalborg
check